direttivo attuale

 • Emanuele Regano – Prezidanto, komisiono pri eksteraj rilatoj, kultura komisiono
 • Zuzana “Zuzka” Kožuchová – Vizprezidanto, Festivalo, grafika komisiono
 • Andrea “Manf” Manfredi – Kasisto, administrada komisiono
 • Alberto Vitale – Ĝenerala Sekretario, teknika komisiono
 • Filippo Botta – Subvencioj
 • Walter Bruno – Lokaj kluboj
 • Michael Boris Mandirola – informada komisio
 • Konstanze “Tuśka” Schönfeld homrimeda komisiono

EKSTERESTRARAJ KUNLABORANTOJ

 • Michele Guerriero – Tekniko
 • Micaela Angelillo – Redaktorino de Nova Sento
 • Edoardo Nannotti – Grafika komisiono
 • Giorgio Di Nucci – Administranto Kurso de Esperanto

 


direttivo attuale

 • Emanuele Regano – Presidente, commissione relazioni esterne, commissione culturale
 • Zuzana “Zuzka” Kožuchová – Vicepresidente, Festival, commissione grafica
 • Andrea “Manf” Manfredi – Tesoriere, commissione amministrazione
 • Alberto Vitale – Segretario Generale, commissione tecnica
 • Filippo Botta – Sovvenzioni
 • Walter Bruno – Gruppi Locali
 • Michael Boris Mandirola – Commissione per l’informazione
 • Konstanze “Tuśka” Schönfeld Commissione risorse umane

COLLABORATORI ESTERNI

 • Michele Guerriero – commissione tecnica
 • Micaela Angelillo – Redattrice di Nova Sento
 • Edoardo Nannotti – Commissione grafica
 • Giorgio Di Nucci – Amministratore corso KaPe