Heroldo de Esperanto

Jen du gravaj dokumentoj pri Heroldo de Esperanto.
Nia honora membro, Gian Carlo Fighiera, donis la sekvajn dosieroj pri la tre konata revuo “Heroldo de Esperanto”.
Nuligo

Protok