estraro_iej_2017-18
 

EKSTER-ESTRARAJ KUNLABORANTOJ

  • Michele Guerriero – Teknika komisiono, Komitatano A de IEJ ĉe TEJO
  • Lobo Fenris – Administra komisiono
  • Emanuele Regano – Administra komisiono
  • Michael Boris Mandirola – Historia memoro, rilatoj kun aliaj asocioj
  • Ariel Palmer – Sociaj retoj

 


estraro_iej_2017-18
 

COLLABORATORI ESTERNI

  • Michele Guerriero – Commissione tecnica, Komitatano A dell’IEJ presso TEJO
  • Lobo Fenris – Commissione amministrazione
  • Emanuele Regano – Commissione amministrazione
  • Michael Boris Mandirola – Memoria storica, rapporti con altre associazioni
  • Ariel Palmer – Gestione reti sociali